De empatische autist

Zoveel mensen met autisme, zoveel vormen van autisme. En absoluut zijn er tal van onderverdelingen of dwarsdoorsnedes mogelijk waarbinnen je jezelf grotendeels kunt herkennen: ik wil het hier graag hebben over de ‘verhullende’ uitingsvorm (inmiddels ook wel aangeduid als het typisch vrouwelijke fenotype). Ik wil het hebben over de empathische autist, vooral kenbaar in het vrouwelijk fenotype (maar ook geconstateerd binnen het mannelijke fenotype).

Even een misverstand recht zetten

Ja. Je leest het goed. De empathische autist. Ja, deze uitingsvorm van autisme bestaat: de autist die zich inlevingsvermogen heeft eigen gemaakt en daarnaar handelt (zeg maar: cognitieve empathie). Vaak ten koste van veel energie, waarvoor hersteltijd nodig is. Ja, ook de autist die het gevoel van een ander aanvoelt als het zijne, als een 6e zintuig (zeg maar: affectieve empathie), soms zelfs zózeer dat handelen hem/haar niet meer mogelijk is!…….

Lees het hele artikel hier…