Report Abuse

Heliomare, voortgezet onderwijs

Elke jongere heeft recht op passend vervolgonderwijs. Heb jij een handicap waardoor je niet naar een gewone (reguliere) school voor voortgezet onderwijs kunt gaan? Dan kun je terecht bij Heliomare College. Jongeren tussen 13 en 20 jaar met een lichamelijke, verstandelijke, sociaal-emotionele of meervoudige beperking kunnen bij ons voortgezet speciaal onderwijs (vso) volgen. Je krijgt onderwijs en ondersteuning op maat. Grotendeels op school, maar ook bij andere onderdelen van Heliomare, zoals Jeugdrevalidatie. Onderwijs, revalidatie, wonen en zorg zijn bij Heliomare op elkaar afgestemd.

Voortgezet speciaal onderwijs bij Heliomare
De wensen en behoeften van u en uw kind staan centraal in ons onderwijs. Samen met u en uw kind bepalen we wat mogelijk en haalbaar is als het gaat om leren en ontwikkelen en welke ondersteuning van ons nodig is. Veelal weten we dan ook op welk niveau uw kind de school kan verlaten. We spreken dan van het ‘uitstroomprofiel’ van uw kind. Dat profiel is de leidraad voor de schoolperiode en voor het vervolg daarop. We benaderen onze leerlingen positief en stimuleren hen te leren en hun talenten te ontwikkelen. Zij weten dat ze, indien nodig, extra tijd, extra of herhaalde instructie krijgen en op eigen tempo kunnen werken. Een veilig klimaat is daarbij een voorwaarde. Daar zorgen wij voor. Verder beschikken wij op onze scholen over moderne ICT-ondersteuning en andere hulpmiddelen. Daarnaast gebruiken we aangepast leer-, spel- en ontwikkelingsmateriaal.

Contact informatie

Adres
Heliomare, 51, Relweg, Wijk aan Zee, Beverwijk, Noord-Holland, Nederland, 1949EC, Nederland
Telefoonnummer
Email adres

Locatie