Het Zaans Autisme Loket is ontstaan uit het Zaans Autisme Ambassadeurs Initiatief en een samenwerking met Autismenetwerk Zaanstreek/Waterland en de Nederlandse Vereniging voor Autisme Noord-Holland.

De ervaringsdeskundigen van het Zaans Autisme Loket bieden laagdrempelige onafhankelijke ondersteuning. Wordt jij in je leven geconfronteerd met autisme, bij jezelf of in jouw omgeving, en heb je hier vragen over? Loop eens binnen voor een kopje koffie en een goed gesprek.

Ons team bestaat uit ervaringsdeskundigen moeders, vaders, mannen, vrouwen en professionals die in het dagelijks leven te maken krijgen met autisme. We stellen ze graag aan jullie voor:


Nick, medewerker Sociale Wijkteam

Mijn naam is Nick van den Breul. Ik ben 27 jaar oud en woonachtig in Alkmaar.In het dagelijks leven ben ik wijkteammedewerker voor het Sociaal Wijkteam Wormerveer en in mijn vrije tijd ben ik veel met muziek bezig.

In mijn werkzaamheden voor het wijkteam kom ik geregeld bewoners tegen die moeilijkheden in het leven ervaren als gevolg van een autisme spectrum stoornis en ik wil graag iets voor deze doelgroep kunnen betekenen.

Vanuit het Sociaal Wijkteam zijn wij daarom ook aangesloten bij het Zaans Autisme Loket om bij te dragen aan de ondersteuning van de bewoners en om de kennis van het Sociaal Wijkteam te delen.

Susana, moeder van een dochter met ADD

Ik ben Susana Gomez Groet. Ik ben 38 jaar. Ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen. Ik houd van dansen en gezelligheid. Ik ben stijldans assistent en werk op vrijwillige basis als ervaringsdeskundigen bij RCO De hoofdzaak.

Mijn dochter heeft ADD en kenmerken van autisme. Mijn zoontje heeft ARFID. Dit is een ernstige eetstoornis die ook vaak voorkomt bij mensen met autisme.

Ik ben door RCO de Hoofdzaak gevraagd om als ervaringsdeskundige bij het Zaans Autisme Loket te helpen met alle vragen die er zijn.


Erwin, vader van een zoon en dochter met autisme.

Ik ben Erwin, vader van 2 kinderen met Autisme en sinds mei heb ikzelf ook de diagnose gekregen.

Toen het ZAL in okt. 2020 voor de 2e keer open was ben ik gevraagd een keer te komen kijken. Dat is me zo goed bevallen dat ik al snel zelf vrijwilliger werd en sindsdien bijna elke week aanwezig ben.

Wat mij vooral aanspreekt is het lotgenoten contact. De aanwezigheid van ervaringsdeskundigen zorgt er voor mij voor dat de drempel lager is, de sfeer ongedwongen en vragen makkelijker gesteld worden. Het is fijn dat er ook professionals aanwezig zijn omdat je elkaar aanvult. Zij kunnen vanuit een andere hoek vragen beantwoorden. Ik vind hier erkenning en herkenning. Tevens kan ik mijn kennis en ervaring gebruiken om anderen te helpen. Ik luister, observeer en denk mee.

Karin, medewerkster Sociale Wijkteam.

Hoi, ik heet Karen. Ik werk bij het Sociaal Wijkteam in Wormerveer. Het Wijkteam organiseert de Huiskamer als ontmoetingsplek in de buurt.

Op dinsdag ochtend doen we dat samen met het Zaans Autisme Loket. We krijgen veel vragen over leven met autisme. De ervaringsdeskundigen gaan dan met je in gesprek. Als zij vragen hebben, dan denk ik graag mee.

Omdat ik veel weet over regeltjes en hoe sociale wijkteams werken. En als we een activiteit of uitstapje willen organiseren, dan ben ik er graag bij!


Mirjam, moeder van een zoon met autisme.

Mijn naam is Mirjam Flipse (bouwjaar 1972). In 2000 en 2005 ben ik gepromoveerd tot trotse moeder van 2 heerlijke zoons waarvan de jongste gediagnosticeerd is met ASS/Asperger. Ik vond het soms lastig om uit te vogelen wat er allemaal is en de juiste hulp/begeleiding/ondersteuning te vinden. Waar begin je. Waar moet je zijn. Wat is er mogelijk. Ook zocht ik naar herkenning, erkenning, begrip en tips. Ouders die in het zelfde of soortgelijke schuitje zitten en die je dus niks hoeft uit te leggen.

Vanuit dat gemis ontstond de behoefte om een informatiepunt in de Zaanstreek te creëren. Daarin bleek ik niet de enige. Ik ben betrokken geweest bij het ontstaan van het Zaans Autisme Loket en sinds de start (1 okt. 2020) bijna elke dinsdag aanwezig als vrijwilliger/ervaringsdeskundige. Daarnaast lid van Mama Vita Zaanstad, een netwerk voor moeders van kinderen met Autisme en ik zit in diverse ASS gerelateerde werkgroepen. 

Bij het Zaans Autisme Loket probeer ik mensen/ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar wat ze nodig hebben in relatie tot ASS en evt. bijkomende problematiek. Een luisterend oor, begrip, (h)erkenning maar ook heel praktisch tips te bieden. Meedenken. Helpen hun eigen oplossingen te vinden en in mogelijkheden en oplossingen te denken. Mensen weer in hun kracht zetten. Mensen en organisaties te verbinden. Mijn kennis en ervaring te delen.

Pascal, heeft zelf autisme

Mijn naam is Pascal van IJzendoorn en weet sinds mijn 30e dat ik autisme heb. De zoektocht naar de diagnose heeft lang geduurd en heb dan ook veel verschillende behandelingen doorlopen. Deze kennis probeer ik nu in te zetten om andere te helpen. Sinds de publicatie van mijn boek: “Help ik ben een autist. Ik was het al voordat ik het wist” is dit alles in een stroomversnelling terecht gekomen en ben ik inmiddels door heel Noord-Holland actief met allerlei autisme gerelateerde activiteiten

Vorige jaar werd mij gevraagd om mijzelf aan te sluiten bij de stuurgroep van het Zaans Autisme Ambassadeurs Initiatief wat ik met veel plezier heb gedaan. Dit team van mensen heeft de afgelopen jaren vanuit diverse hoeken de knelpunten onderzocht die spelen bij mensen met autisme in de Zaanstreek. Het Zaans Autisme Loket is een uitwerking van een plan om deze knelpunten aan te pakken.


Linda, coördinator en initiatiefnemer

Linda Rollenberg, coördinator van het autisme Netwerk Zaanstreek-Waterland en mede initiatiefnemer van het Zaans Autisme Ambassadeurs Initiatief (ZAAI).

Ik ben Linda. Sinds 2000 ben ik actief in de autisme hulpverlening. In het verleden heb ik veel projecten neer gezet om te wonen, te leren werken en om hulpverleners te scholen. Vanuit ZAAI en het Huiskamer project is het Zaans Autisme Loket in 2020 gestart en is er een goede samenwerking ontstaan met de sociale wijkteams.

Ik ben heel trots op de ervaringsdeskundigen, Mirjam, Erwin, Susana, Astrid en Pascal die het Zaans Autisme Loket vol enthousiasme draaiend houden. Met en voor elkaar ontstaan steeds nieuwe plannen voor thema bijeenkomsten en netwerkjes in Zaanstad, en wordt er informatie door gegeven, met als doel meer begrip en autisme vriendelijkheid.